Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

impuissant
3013 46d5
Reposted fromveronika1997 veronika1997
impuissant
3016 8d93
Reposted fromveronika1997 veronika1997
Sponsored post
feedback2020-admin
impuissant
impuissant
impuissant
impuissant
impuissant
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viamylittleuniverse mylittleuniverse

July 03 2015

6964 45c3
Reposted fromamatore amatore viaanybreath anybreath
impuissant
3603 2b88
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaanybreath anybreath
impuissant
8855 d2d2
impuissant
Nie byłeś w moim typie, dopóki przez przypadek nie spojrzałeś w moje oczy.
impuissant
impuissant
impuissant
impuissant
Pamiętaj, co ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby cię stracił.
— K. Bromberg ‘Driven. Namiętność silniejsza niż ból’
impuissant
impuissant
impuissant
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz ze za chwile, za moment już jej nie będzie.  Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć.  Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— 212
impuissant
- Tak bardzo Go kochasz? - Kocham - odparła bez wahania. - O rany - westchnąłem i dopiłem piwo. - Wspaniale musi być kogoś kochać z taką pewnością.
— Haruki Murakami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...