Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

impuissant
2431 c628
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaucieknijmi ucieknijmi
impuissant
8484 348f 500
Reposted fromslodziak slodziak viaucieknijmi ucieknijmi
impuissant
6307 ffd0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi

July 11 2017

June 09 2017

impuissant
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viairmelin irmelin
impuissant
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!

July 09 2015

impuissant

July 06 2015

impuissant

W związku trzeba iść na kompromisy, ale w miłości nigdy. Albo robisz to na sto procent, albo nie rób wcale. I nawet, jeśli długo już czekasz, pamiętaj – na najlepsze zawsze trzeba poczekać. Byle co może wziąć każdy. A Ty musisz wierzyć, że zasługujesz na więcej.

— wyrwanezkontekstu.pl
impuissant
1030 2d59
impuissant
7857 9080
Reposted fromGodislove Godislove viamoreorless moreorless
impuissant
7260 4a9c 500
impuissant
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromprzeblyski przeblyski viamoreorless moreorless
impuissant
0889 6e35
Reposted fromdebsy91 debsy91 viamoreorless moreorless
impuissant
Bo jeśli kochało się jakąś osobę raz w życiu, to zawsze będzie się do niej coś czuło.
— Bezimienna
impuissant
6844 7b7b

July 05 2015

impuissant
impuissant
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viamymindmylife mymindmylife
impuissant
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viaonmelancholyhill onmelancholyhill
impuissant
impuissant
1982 2bf3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanybreath anybreath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl